Ponúkame aj tieto služby


– každodenná príprava na vyučovanie,
– príprava na konkrétnu písomku, test, školskú prácu,
– vyzdvihnutie žiaka zo školy alebo školskej družiny,
–  odvoz žiaka na miesto doučovania,
a podľa individuálnych požiadaviek.