Ponúkame aj tieto služby


– každodenná príprava na vyučovanie,
– príprava na konkrétnu písomku, test, školskú prácu, projekt,
– jazykové prípravy na štúdium na škole v zahraničí (vypracovanie potrebnej dokumentácie, príprava na interview a iné),
– individuálna príprava športovcov,
– slovenský jazyk pre cudzincov.
a podľa individuálnych požiadaviek.