Ponúkame aj tieto služby


– každodenná príprava na vyučovanie,
– príprava na konkrétnu písomku, test, školskú prácu, projekt.
a podľa individuálnych požiadaviek.