Testovanie 5 a Testovanie 9 (Monitor)


TESTOVANIE 5
– je určené žiakom 5. ročníka ZŠ;
– pilotné testovanie prebehlo v roku 2012, od r. 2013 sú testované všetky typy ZŠ;
– slúži ako vstupný monitoring vedomostí, ktoré žiaci nadobudli na prvom stupni základnej školy,
– prebieha len v papierovej forme.

Testovanie 5 má spolu s výsledkami Testovania 9 poskytnúť obraz o kvalite vzdelávania jednotlivých škôl tým, že zachytí pokrok školákov.

 

TESTOVANIE 9
– je určené žiakom 9. ročníka ZŠ;
– testovanie prebieha nepretržite od r. 2005 z predmetov slovenský jazyk a matematika
– ciele:
1) porovnávať výkony žiakov v testoch,
2) získať obraz o výkonoch žiakov na výstupe zo ZŠ,
3) výsledok žiaka slúži ako podklad na prijímacie skúšky na strednú školu.
4) poskytnúť školám spätnú väzbu a komplexnejší obraz o testovaných predmetoch, ktorý môže pomôcť pri skvalitňovaní vzdelávania.
– prebieha v papierovej forme, od r .2015 aj elektronická forma

Zdroj a viac informácií: www.nucem.sk