Testovanie 5 a Monitor(Testovanie 9)


Príprava piatakov na Testovanie 5

  • zo slovenského jazyka,
  • z matematiky.

 

Príprava deviatakov na Monitor(Testovanie 9)

  • zo slovenského jazyka,
  • z matematiky.