Cudzie jazyky pre SŠ


Cudzie jazyky

  • anglický jazyk,
  • nemecký jazyk,
  • francúzsky jazyk,
  • španielsky jazyk,
  • ruský jazyk.

 

Príprava na internú i externú časť maturitnej skúšky, komisionálne skúšky a reparáty.