Kurzy pre dospelých


Kurzy pre dospelých

eduhelp firma1

 • Individuálne, duo a skupinové jazykové kurzy

  • anglický jazyk,
  • nemecký jazyk,
  • francúzsky jazyk,
  • španielsky jazyk,
  • ruský jazyk.
 • Špeciálne hodiny písania zamerané na rozvoj písomného prejavu človeka
 • Špeciálne hodiny komunikácie zamerané na rozvoj hovoreného prejavu človeka
 • Administratívna korešpondencia a základy prstokladu
 • Základy počítačovej gramotnosti

 

 

Forma kurzov

 • individuálna,
 • duo,
 • skupinová.