Kurzy pre dospelých


Kurzy pre dospelých

 • anglický jazyk,
 • nemecký jazyk,
 • francúzsky jazyk,
 • španielsky jazyk,
 • ruský jazyk.
 • Špeciálne hodiny písania zamerané na rozvoj písomného prejavu človeka
 • Špeciálne hodiny komunikácie zamerané na rozvoj hovoreného prejavu človeka
 • Administratívna korešpondencia a základy prstokladu
 • Základy počítačovej gramotnosti

 

 

Forma kurzov

 • individuálna,
 • duo,
 • skupinová.