Pre firemných klientov


 

InterviewTM

Cudzie jazyky:

– anglický jazyk,

– nemecký jazyk,

– francúzsky jazyk,

– ruský jazyk,

– španielsky jazyk.

Cudzojazyčná obchodná komunikácia a korešpondencia

Testovanie jazykových zručností

 

kurzy, firmy, cudzie jazyky, obchod