Odborné predmety pre SŠ


Odborné predmety

  • ekonomické predmety,
  • účtovníctvo,
  • hospodárske výpočty,
  • štatistika,
  • finančná matematika,
  • zdravotnícke predmety.

 

Príprava na komisionálne skúšky a reparáty.