Príprava na Maturitu


Máte doma maturanta?

Čaká ho prvá veľká skúška, s ktorou Vám vieme pomôcť!

Pripravíme ho na Externú časť maturitnej skúšky(Slovenský jazyk a literatúra, matematika, cudzie jazyky), ale samozrejme pomôžeme aj s učením na Internú časť(ústnu aj písomnú).

Radi pomôžeme s akoukoľvek prípravou, problémom, nejasnosťou!

Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať e-mailom na eduhelpke@gmail.com alebo na tel. číslach: 0904 920 470

 

 

Slovenský jazyk a literatúra:

Autori a diela predpísané obsahovým vzdelávacím štandardom a cieľovými požiadavkami pre gymnáziá a SOŠ

 

 1. SLOVENSKÁ LITERATÚRA

 

a) poézia

 

 1. Gavlovič: Valaská škola – mravúv stodola (vlastný výber)

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/165/Gavlovic_Valaska-skola-mravuv-stodola/1

pre nečítajúcich: https://www.youtube.com/watch?v=-w6rjV8sQjw )

 

 1. Kollár: Předzpěv zo Slávy dcery

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/142/Kollar_Slavy-dcera/1)

 

 1. Chalupka: Mor ho!

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/83/Chalupka_Mor-ho/1

pre nečítajúcich: https://www.youtube.com/watch?v=rfpofML0IMg)

 

 1. Sládkovič: Marína, Detvan

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/17/Sladkovic_Marina/2

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/16/Sladkovic_Detvan/2 )

 

 1. Botto: Smrť Jánošikova

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/85/Botto_Smrt-Janosikova/1 )

 

 1. Kráľ: Zakliata panna vo Váhu a Divný Janko

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/171/Kral_Zakliata-panna-vo-Vahu-a-divny-Janko/1 )

 

P.O.Hviezdoslav: Hájnikova žena

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/18/Hviezdoslav_Hajnikova-zena/1 )

 

 1. Krasko, odporúčaná zbierka Nox et solitudo
 2. Smrek: Cválajúce dni
 3. Válek: Dotyky
 4. Rúfus: Zvony
 5. Dilong (vlastný výber)
 6. Urban (vlastný výber)

 

b) próza

 1. Kukučín: Keď báčik z Chochoľova umrie

( nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/185/Kukucin_Ked-bacik-z-Chocholova-umrie/1

filmové spracovanie : https://www.youtube.com/watch?v=GKTQYlTsf60 )

 

 1. G. Tajovský: Maco Mlieč, Mamka Pôstková

( nájdete tu : https://zlatyfond.sme.sk/dielo/127/Tajovsky_Maco-Mliec/1

https://zlatyfond.sme.sk/dielo/128/Tajovsky_Mamka-Postkova/1 )

 

B.S. Timrava: Ťapákovci

 

 1. Kukučín: Dom v stráni

( nájdete tu : https://zlatyfond.sme.sk/dielo/22/Kukucin_Dom-v-strani/17 )

 

 1. Cíger Hronský: Jozef Mak
 2. Chrobák: Drak sa vracia
 3. Bednár: Kolíska
 4. Mňačko: Ako chutí moc
 5. Dušek: Kufor na sny
 6. Mitana: Nočné správy

 

c) dráma

 1. Palárik: Dobrodružstvo pri obžinkoch

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/243/Palarik_Zmierenie-alebo-Dobrodruzstvo-pri-obzinkoch/1)

 

 1. G. Tajovský: Statky-zmätky

(nájdete tu: https://zlatyfond.sme.sk/dielo/462/Tajovsky_Statky-zmatky/1 )

 

 1. Bukovčan: Kým kohút nezaspieva
 2. Bednár: Kolíska
 3. Lasica – J. Satinský: Soiree

 

 

 

2.SVETOVÁ LITERATÚRA

a) próza

 1. M. Remarque: Na západe nič nového
 2. S. Puškin: Kapitánova dcéra
 3. D. Salinger: Kto chytá v žite

 

b) dráma

Sofokles: Antigona

 1. Shakespeare: Hamlet

Moliére: Lakomec

 1. Balzac: Otec Goriot

 

 

Predpísané žánre písomnej maturitnej skúšky:

Úvaha                                                              Rozprávanie

Výklad                                                              Charakteristika osoby

Beletrizovaný životopis                                Diskusný príspevok

Slávnostný prejav                                          Umelecký opis

 

Spracované podľa dokumentu: Štátny vzdelávací program ISCED 3A