Doučovanie pre VŠ


Doučovanie predmetov pre VŠ

  • cudzie jazyky,
  • matematika,
  • účtovníctvo,
  • ekonomické predmety,
  • finančná matematika.

 

Príprava na prijímacie pohovory, parciálne skúšky, štátne skúšky.