Humanitné predmety pre ZŠ


Humanitné predmety

  • slovenský jazyk,
  • dejepis,
  • občianska náuka.

 

Príprava na komisionálne skúšky a reparáty.