Všeobecné informácie


Eduhelp1 aktualizovane

Obsah kurzu

 • intenzívna pomoc pri učení rešpektujúca individuálne požiadavky,
 • výklad a preskúšanie aktuálneho učiva,
 • pomoc s domácimi úlohami a projektmi,
 • príprava na testy, písomky a ústne odpovede,
 • zistenie medzier vo vedomostiach a ich následné doplnenie,
 • priebežné opakovanie a prehlbovanie učiva.

Forma doučovania

 • individuálna,
 • duo,
 • skupinová.

Rozsah

 • 45 minút,
 • 60 minút (70 minút),
 • 90 minút (100 minút)

Miesto doučovania

 • podľa potrieb klienta,
 • možnosť doučovania aj u klienta doma.