Doučovanie pre 1.-4. ročník ZŠ


Doučovanie pre ZŠ 1.-4. ročník

  • podľa individuálnych potrieb žiakov a žiačok,
  • špeciálne hodiny čítania a písania,
  • špeciálne hodiny matematiky.

 

Doučovanie detí s nasledovnými poruchami učenia:

  • Dyslexia – porucha čítania,
  • Dysgrafia – porucha písania,
  • Dysortografia – porucha pravopisu,
  • Dyskalkúlia – porucha matematických schopností.