Cudzie jazyky pre ZŠ


Cudzie jazyky

  • anglický jazyk,
  • nemecký jazyk,
  • francúzsky jazyk,
  • španielsky jazyk,
  • ruský jazyk.

Príprava na komisionálne skúšky a reparáty.