Kontaktný formulár


Vaše meno a priezvisko / zákonný zástupca (povinné)

Váš email (povinné)

Váš telefonický kontakt (povinné)

Prosím vyberte pre ktorý stupeň vzdelania potrebujete doučovanie

Predmet, ktorý potrebujete doučiť

Vaša správa

Súhlasím so správou, spracovaním a uchovaním mojich osobných údajov v spoločnosti EDUHELP s.r.o. Doučovacie centrum, Košice. Poskytnutie údajov je dobrovoľné a bez dôsledkov s tým, že tieto údaje môžu byť spracované pre účely databázy záujemcov a účastníkov výučby v zmysle Zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Súhlas je daný na dobu neurčitú a podľa § 20 ods. 3 cit. zákona je ho možné kedykoľvek písomne odvolať.

Právny subjekt EDUHELP s.r.o. má spracovanú „Základnú bezpečnostnú dokumentáciu v súlade so zákonom 122/2013 Z.z. v platnom znení.“